• Werkwijze

    broken image

    Op maat gemaakt  

    Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat elke therapievorm eigenlijk even goed werkt. Dat is iets anders dan dat er één behandelmethode is die voor iedereen goed werkt. Elk mens is anders, en elk mens heeft een andere benadering nodig.

    De grondslag van mijn werkwijze is dat ieder mens het vermogen bezit zichzelf te helen en de wil heeft zichzelf persoonlijk te ontwikkelen. En daar maak ik gebruik van. In mijn sessies hanteer ik daarom een mix van technieken, zoals werken met verbeeldingskracht, voice-dialogue, NLP, ACT en cognitieve gedragstherapie. Elke keer opnieuw bekijk ik waar op dat specifieke moment behoefte aan is, rekening houdend met jouw emotie, je gedrag, je denken en het effect hiervan op je sociale beleving. Dat kan dus elke sessie anders zijn.